Spring til indhold

Samlingspunkt med mål og ambitioner

Ny viden bliver mere og mere afgørende for vores samfund. AAU INNOVATE gør det nemmere for universitetet og for virksomheder at nå hinanden og sammen få større udbytte af samarbejdet, der gør det muligt at sætte nye ambitiøse mål.

Samlingspunkt med mål og ambitioner

Ny viden bliver mere og mere afgørende for vores samfund. AAU INNOVATE gør det nemmere for universitetet og for virksomheder at nå hinanden og sammen få større udbytte af samarbejdet, der gør det muligt at sætte nye ambitiøse mål.

Der findes allerede mange initiativer hvis formål er at styrke samarbejdet mellem forskere og samarbejdspartnere på tværs af Aalborg Universitet. Men vi vil gerne have, at der sker mere.

AAU INNOVATE skal være et sted, hvor alle kan mødes, modne idéer og være sammen om at skabe nye synergier. Ambitionerne er store, og målene er klare:

 1. 1

  Vi sætter iværksætteri og entreprenørskab på dagsordenen

  Det er afgørende, at den viden, der skabes på universitetet, kommer ud at leve i samfundet. Det sikrer vi ved at skabe et åbent og fælles interessefelt for alle parter og give studerende og forskere flere kompetencer indenfor iværksætteri og entreprenørskab.

 2. 2

  Vi leverer missionsdreven, tværvidenskabelig forskning og uddannelse

  Verden har brug for, at vi forholder os kritisk, engageret og konstruktivt til hinanden. AAU INNOVATE nedbryder de traditionelle forskerbarrierer og åbner for samspil på tværs af viden og fagområder — og for løsninger til virkelighedsnære problemer.

 3. 3

  Vi udvikler et attraktivt innovationsmiljø for studerende, forskere og samarbejdspartnere

  AAU INNOVATE vil være et inspirerende samlingspunkt for studerende,  forskere, virksomheder, investorer og startups og dermed motivere til aktiviteter og samarbejde på tværs, der stiller skarpt på bæredygtig forandring.

 4. 4

  Vi løfter barren for fysisk og digitalt samarbejde med verden omkring os

  Alene i kraft af sin arkitektur vil AAU INNOVATE inspirere til nye og anderledes samarbejder. Samtidig vil vi gøre brug af digitaliseringens mange muligheder og skabe nye, effektive måder at kommunikere på. Her vil husets fysiske rammer i stigende grad også blive afspejlet digitalt.