Spring til indhold
AAU InnovateBeboere

Beboere

Institute for Advanced Study in PBL

Institute for Advanced Study in PBL (IAS PBL) har til formål at samle og udvikle forskning indenfor AAU's undervisningsmodel, Problembaseret Læring (PBL). Enheden strækker sig på tværs af fakulteter og faggrænser, og fungerer som knudepunkt for forskning, tværfagligt samarbejde og udvikling af PBL på hele universitetet.

Beboere

Institute for Advanced Study in PBL

Institute for Advanced Study in PBL (IAS PBL) har til formål at samle og udvikle forskning indenfor AAU's undervisningsmodel, Problembaseret Læring (PBL). Enheden strækker sig på tværs af fakulteter og faggrænser, og fungerer som knudepunkt for forskning, tværfagligt samarbejde og udvikling af PBL på hele universitetet.

Aalborg Universitets uddannelser er kendetegnet ved problembaseret projektarbejde, som tager udgangspunkt i et sæt af principper for uddannelse der udgør Aalborg-modellen for Problembaseret Læring (PBL).

Modellen er internationalt anerkendt og er gennem tiden blevet mødt med stor interesse fra universiteter, forskere og studerende fra både ind- og udland.

Studieformen har udgangspunkt i projektarbejde og bygger på autentiske problemer, deltagerstyring og samarbejde.

Problembaseret Læring er således en essentiel del af Aalborg Universitets DNA, og kontinuerlig udvikling af Aalborg-modellen har høj prioritet.

Til det formål er der oprettet et tværvidenskabeligt institut: Institute for Advanced Study in PBL (IAS PBL), der skal styrke AAU's position som et PBL universitet med PBL forskning og udvikling i verdensklasse. 

Derfor er det ikke ved et tilfælde, at IAS PBL er placeret i AAU INNOVATE. Instituttet fungerer som et hub for forskning, tværfagligt samarbejde og udvikling af PBL på tværs af hele universitetet.

IAS PBL har en forskningsbaseret tilgang til udvikling af PBL og rummer forskellige forskningsgrupper og enheder, der alle har PBL som omdrejningspunkt.

Læs mere om Problembaseret Læring på Aalborg Universitet
Læs mere om IAS PBL